DOCÈNCIA ARTÍSTICA

Biografia - curriculum
Imprimeix

2004-2008 Artista convidat com a conferenciant per al Màster i diplomatura de post grau en estètica i teoria de l’art contemporani. Universitat de Autònoma de Barcelona i Fundació Miró, Barcelona

1970-2008 Professor d’arts plàstiques (secundaria), Escola Thau, Barcelona